Datum: 2022-01-16
Klockan: 20:36

Välkommen

SIBEK är ett konsultföretag som är specialiserat på signalsäkerhetsteknik inom järnväg och spårbunden trafik.

Våra främsta arbetsuppgifter har varit att verka som ibruktagandeledare och besiktningsmän för ibruktagandebesiktningar av signalsäkerhetsanläggningar i en rad olika projekt inom Trafikverket och SL.
SIBEK erbjuder även andra tjänster såsom inkopplingsledning, byggplatsuppföljning, signalsäkerhetsgranskning, signalprojektering, Sisä och entreprenadbesiktningar. Vi tar även hand om säkerhetsbevisning och tillhandahåller GOP-handläggare.

Idag är vi 55 medarbetare placerade runt om Sverige.
Vi finns i Borlänge, Göteborg, Mjölby, Norrköping, Sandviken, Stockholm, Umeå, Västerås, Växjö, Ängelholm och Örnsköldsvik.
Kontakta gärna någon av oss för mer information.